agenda-to.com
concertkalender België Nederland

20-05-2017 - Becoming More #2: "Future Caucus" - Van

Datum: zaterdag 20-05-2017 
Locatie: Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven, Nederland
Start: 10:30 
Category: Concert 
Artiest(en): Becoming More #2: "Future Caucus";
 
Info: [ENGLISH BELOW]

Locatie: Auditorium
Samengesteld door: Eric de Bruyn en Sven Lütticken
Sprekers: Diedrich Diederichsen, Maurizio Lazzarato, Doreen Mende, Kerstin Stakemeier, Marina Vishmidt, McKenzie Wark.

______________________________

FUTURE CAUCUS

Niet zo lang geleden werd de opmerking van Fredric Jameson dat “het makkelijker is geworden je het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het kapitalisme” vaak aangehaald als bewijs van de afname – of zelfs teloorgang – van de utopische verbeelding, die Jameson zelf zo boeiend heeft geanalyseerd in zijn literaire (science-fiction) werken. Tegenwoordig bestaat er een overvloed aan neofuturistische en futurologische stromingen, speculatieve filosofieën en accelerationistische scenario’s. Waar het hier om lijkt te gaan, is een fundamentele splijting tussen een “kapitalistisch realisme” dat de toekomst toespitst tot een zich almaar uitbreidend proces van accumulatie en een tendens waarbij men zich met het oog op een dreigende planetaire catastrofe een andere toekomst tracht voor te stellen, die wordt gepresenteerd als ofwel de vrijmaking van het menselijk potentieel ofwel de verbreiding van posthumane andersoortigen.

De clichés “het einde van de geschiedenis” en “het einde van de toekomst” zijn nu enerzijds vervangen door het van crisis doordesemde motief “het einde van de aarde” of “het einde van de arbeid” en anderzijds door een terugkeer naar de toekomst in een reeks recente thematische tentoonstellingen, festivals en biënnales en een heropleving van de kunstmatige intelligentie en automatisering in de populaire verbeelding. Ondanks deze terugkeer naar de toekomst is de tijdshorizon van ons huidige moment misschien beter te kenschetsen als de “slinkende toekomst” van just-in-time productie, risicomanagement, flitshandel en termijnmarkt. “Speculatieve” artistieke en intellectuele praktijken lijken nauwelijks geneigd vraagtekens te plaatsen bij het feit dat zij betrokken zijn bij een speculatieve markt waarvan de voortgang juist wordt gekenmerkt door een voortdurende expansie van het heden en een kolonisering van de toekomst.

Tijdens de ‘future caucus’ willen we de volgende vragen aan de orde stellen: Zou de volledige bevoorrechting van een radicaal andere toekomst (zelf een modernistische stap) boven verschillende verledens en hedens op zichzelf niet een gevaarlijke verarming kunnen betekenen? Wat kunnen we leren van toekomstvooruitzichten en -mogelijkheden uit het verleden? Moeten we een onderscheid maken tussen een terugkeer naar de toekomstideeën van het utopische denken en een heropleving van een specifiek modernistische, utopische verbeelding? Is er een verdrongen inhoud van het utopische denken te ontdekken die van betekenis kan zijn voor onze huidige hachelijke situatie?

____________________________

PROGRAMMA

Panel 1: The Labour of the Future, The Future after Labour

10:30 Welkomstwoord: Annie Fletcher
10:45 Introductie: Eric de Bruyn
11:00 Keynote: McKenzie Wark
11:45 Keynote: Maurizio Lazzarato
12:30 Discussie gemodereerd door Anna Teixeira Pinto

13:00 Lunch

Panel 2: Speculative Practices

14:00 Diedrich Diederichsen
14:30 Kerstin Stakemeier
15:00 Marina Vis 
Reageer: